فاىل:Nargil.jpg
نارگیل

نارگيل با ایسم علمی (Coeos nucifera) گياهی ایسه كه حدود سه هیزار سال پيش آسيا جنوب مین كشت بستی هسا به صورت درخت نارگيل تمام مناطق استوايی مین وجود داره. اقيانوس آرام مردم جه تمام قسمتان ا درخت ایستفاده کونده و اونه به عنوان ایته غذای اصلی مصرف کونده.

شیر نارگیل سنگ کلیه تاوده و بیجیر امون تب ره مفیده.


ا ميوه گوشت دارای آنزيمان مختلف انورتين ، اكسيداز و كاتالاز ایسه و اونه شیر مین اسيد آمينه مختلف موجود ایسه.

نارگیل دیر هضمه و بدن مین تولید خلط کونه پس بهتره با شکر خورده ببه.


گیاه و میوه

سنجد • فندق • بادام • بادام زمینی • پامادور • انجیر • انار • سیب • نارگیل • اسفناج • آناناس • ترش لیمو • پرتقال • پیاز • پسته • توت فرنگی • جوانه گندم • جو • کنف • کشکش • سیر • سویا • ریواس • نارنگی • نعناع • نخود • خربزه • خاکشیر • خیار • خرما • عدس • کیوی • کنجد

عکسان دچينواچين