فریدون فروزانفر با نام قبلی رضا استوار و با نام‌ هنری پارسا نوازنده و آهنگساز، در سال ۱۳۱۰ در رشت میئَن به دونیا بومو.

فریدون فروزانفر
أصلي نام فریدون فروزانفر (رضا استوار)
بزارۊج ۱۳۱۰
بزاجيگا رشت، ايران
باخي نامان پارسا
کار نوازنده، آهنگساز

فروزانفر سالان سال رهبری ارکستر محلی رادیو رشت را به عهده دَشتی. اونه جه ترانه هان زیادی با ساخته ها یا تنظیم های خودَش، در دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ اجرا بوبُسته. اون هَتو پس از انقلاب هم بیشترین تولیدات موسیقی گیلان را به خود اختصاص بدَه

فروزانفر گروه های هنریه جوانان و نوجوان شاهده در بونیاده شهید گیلان برای سرود های انقلابی آموزش بِدَه و گروه کُر هنرجویانه ایداره کل فرهنگ و ایرشاد اسلامی گیلان را رهبری بوگوده.

اون هتو عضو شورای موسیقی اوستان،عضو گروه موسیقی گیل چاووشان و مودیره آموزشگاهه موسیقی آواز(چنگ) هم بو.

فریدون فروزانفر در فرودینه ۱۳۷۴ در بوگوذشته و از دنیا بوشو.

گیل زاد_ فریدون فروزانفر

گیلان نوازندان

حسن تقی پور(تار) • اسماعیل فتوحی(سنتور) • داریوش علیزاده(سنتور) • جهانشاه خان لاشایی(سرنا) • رضا نیکوروان(ویولن) • منوچهر جنتی(ویولن) • فریدون فروزانفر(ویولن) • غلامرضا امانی(ویولن) • بهمن شکیبی(ویولن) • جهانگیر کامیان • عنایت الله تحویلداری(تار) • منوچهر آمیغ(ویولن) • حسین آمنین(سنتور) • محمود طراز کوهی(ویولن) • رضا عباس زاده(ویولن) • حسن حق گو(ویولن) • حسن آصفی(ویولن) • یحیی نیک نواز(ویولن) • جهان دانش(ویولن) • منوچهر روزرخ(ویولن) • منوچهر ویسانلو(ویولن) • کیهان دیوان بیگی • حسن بهی ثابت قدم(ویولن) • مهدی میخچی(تنبک) • بیژن میرزاده • اکبر صدیف • اسدالله مومن پور • عبدالله جفرودی • فرهاد بوعلی(ویولن) • پرویز دهپور(ویولن) • رکن الدین نژند(ویولن) • رضا فکوری(ویولن) • احمدعلی راغب(تار) • هوشنگ افتخاری(تنبک) • اسماعیل زریوند(تنبک) • محمدعلی برکادهی(تنبک) • خسرو کشوری(تنبک) • بهمن صدفی(تنبک) • علی مبرهن(تنبک) • جعفر ابراهیمی(تنبک) • جعفر امین طینت(تنبک) • احمد قربانی(تنبک) • یوسف چنانی افشار(کلارینت) • قدیر نجفی(کلارینت) • علی پورجعفر(کلارینت) • شبانعلی بابا زاده(کلارینت) • علی مردخه(کلارینت) • جمشید مرادی(ویولن) • حسن عشقی(سنتور) • محمد جمشیدی(سنتور) • بهمن سیگارچی(سنتور) • علی بابا شکوری(سنتور) • علی اکبر کنعانی(سنتور) • بهمن پرشاد(سنتور) • اسفندیار شاهسار(فلوت) • بهمن یوسفی(فلوت) • اسدالله سمیعی • رضا استوار • بهزاد فروهری(نی) • علی بهدشتی(نی) • تقی مروجی • غلامرضا ورعی(نی) • محمد رنجبر(سه تار) • شروان احمد زاده(ویولن) • ناصر ریاضی(ویولن) • حسین رضایی • علی اکبرپور(ویولن) • رضا مروجی • فروهی • عادل حسینجانی(سه تار) • رضا جوادزاده(عود) • احمد سیگارچی(عود) • حسین دستیار(تار) • زیدالله طلوعی(تار) • عبدالله ملت پرست(تار) • محمد تقی رنجبر(تار) • خلیل دانش پژوه(تار) • ابولقاسم جواد زاده(تار) • حسین حقانی (تار) • سیا ابرار خوشخوان(سرنا) • عزیز خوشنواز(سرنا) • رضا سردایی(نی) • عزیز مشتاق(سرنا) • غلامحسین فلاحتکار(سرنا) • عزیز فلاحتکار(سرنا) • سعید هدهدی(تنبک) • علی مراد خان(سرنا) • بابک ربوخه (سنتور) یوسف احمدی کیاسرایی(ویولن) •