جهانشاه خان لاشایی

جهانشاه خان لاشایی از سرنا نوازان پیشکسوت گیلانی بو کی در خانواده ای هنرمند در روستای لاشک لشت نشاء مئن بو دونیا بومو. جهانشاه خان ایصالتی کولی دَشتی.

جهانشاه خان سالان زیادیَه با هنرمندانی بزرگی میثل فریدون پوررضا برنامه ایجرا بوگوده ؛ جهانشاخان هَتو با رادیو و تلویزیون مرکز رشت همکاری دَشتی. بوگوفته اوستاد رضا فکوری (مدرس و نوازنده گیلانی) : جهانشاه خان لاشایی در سفری کی به تئران، برای ایجرای برنامه نزد مشیرهمایون شهردار دَشتی، آهنگ زرد ملیجه نوازه و مشیرهمایون شهردار، اونه از ماهر ترین نوازندان گیلان نامه‌‌‌‌‌‌.‌‌ به گوفته جهانشاه خان زاکان، کولیان میان رسم بو کی ساز سرنا، بر اساس مهارت نوازنده نسل به نسل به آینده گان فارسه و از اویی کی جهانشاه خان استعداد و ذوق فراوانی در سرنا نوازی دَشتی اَ ساز از طرف اونه خانواده به او فارسه.

سرانجام جهانشاه خان در سال ۱۳۵۸ از دونیا بوشو.

از قطعاتی کی جهانشاه خان بنواخته شه به :گوسن دخان، (ترانه پرچین ، ترانه زرنگیس ، ترانه گولنساء آثاری معروف از جهانشاخان که با صدای فریدون پوررضا اجرا شده ) و..

جهانشاخان لاشایی

گیلان نوازندان

حسن تقی پور(تار) • اسماعیل فتوحی(سنتور) • داریوش علیزاده(سنتور) • جهانشاه خان لاشایی(سرنا) • رضا نیکوروان(ویولن) • منوچهر جنتی(ویولن) • فریدون فروزانفر(ویولن) • غلامرضا امانی(ویولن) • بهمن شکیبی(ویولن) • جهانگیر کامیان • عنایت الله تحویلداری(تار) • منوچهر آمیغ(ویولن) • حسین آمنین(سنتور) • محمود طراز کوهی(ویولن) • رضا عباس زاده(ویولن) • حسن حق گو(ویولن) • حسن آصفی(ویولن) • یحیی نیک نواز(ویولن) • جهان دانش(ویولن) • منوچهر روزرخ(ویولن) • منوچهر ویسانلو(ویولن) • کیهان دیوان بیگی • حسن بهی ثابت قدم(ویولن) • مهدی میخچی(تنبک) • بیژن میرزاده • اکبر صدیف • اسدالله مومن پور • عبدالله جفرودی • فرهاد بوعلی(ویولن) • پرویز دهپور(ویولن) • رکن الدین نژند(ویولن) • رضا فکوری(ویولن) • احمدعلی راغب(تار) • هوشنگ افتخاری(تنبک) • اسماعیل زریوند(تنبک) • محمدعلی برکادهی(تنبک) • خسرو کشوری(تنبک) • بهمن صدفی(تنبک) • علی مبرهن(تنبک) • جعفر ابراهیمی(تنبک) • جعفر امین طینت(تنبک) • احمد قربانی(تنبک) • یوسف چنانی افشار(کلارینت) • قدیر نجفی(کلارینت) • علی پورجعفر(کلارینت) • شبانعلی بابا زاده(کلارینت) • علی مردخه(کلارینت) • جمشید مرادی(ویولن) • حسن عشقی(سنتور) • محمد جمشیدی(سنتور) • بهمن سیگارچی(سنتور) • علی بابا شکوری(سنتور) • علی اکبر کنعانی(سنتور) • بهمن پرشاد(سنتور) • اسفندیار شاهسار(فلوت) • بهمن یوسفی(فلوت) • اسدالله سمیعی • رضا استوار • بهزاد فروهری(نی) • علی بهدشتی(نی) • تقی مروجی • غلامرضا ورعی(نی) • محمد رنجبر(سه تار) • شروان احمد زاده(ویولن) • ناصر ریاضی(ویولن) • حسین رضایی • علی اکبرپور(ویولن) • رضا مروجی • فروهی • عادل حسینجانی(سه تار) • رضا جوادزاده(عود) • احمد سیگارچی(عود) • حسین دستیار(تار) • زیدالله طلوعی(تار) • عبدالله ملت پرست(تار) • محمد تقی رنجبر(تار) • خلیل دانش پژوه(تار) • ابولقاسم جواد زاده(تار) • حسین حقانی (تار) • سیا ابرار خوشخوان(سرنا) • عزیز خوشنواز(سرنا) • رضا سردایی(نی) • عزیز مشتاق(سرنا) • غلامحسین فلاحتکار(سرنا) • عزیز فلاحتکار(سرنا) • سعید هدهدی(تنبک) • علی مراد خان(سرنا) • بابک ربوخه (سنتور) یوسف احمدی کیاسرایی(ویولن) •