آسیا، دونیا نقشه مئن

آسیا، یکته قاره ایسسه کی باخی دونیا قاره‌ٰنˇ جی قدیمی‌تر و پیل‌تره و اینˇ هنه‌شرأ نی ۴۳،۴ میلیون کیلومتر مربع ایسسه. آسیا بانی اوروپپا، کسنˇ همره اوراسیا خوشکیه چاکونن.

پيله ترين آسيا كشوران چين ايسه ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ كيلومتر مربع مساحت داره


پيله آسيا كشوراندچينواچين

چين ۹/۵۷۲/۳۷۵ كيلومتر مربع

هند ۳/۲۸۷/۳۰۰

قزاقستان ۲/۷۱۷/۳۰۰

عربستان سعودي ۲/۲۴۰/۰۰۰

اندونزي ۱/۹۱۹/۴۳۳

ايران ۱/۶۴۸/۱۹۵

مغولستان ۱/۵۶۵/۰۰۰


پيله درياچيندچينواچين

كاسپين ۴۲۴/۲۰۰

آرال ۶۵/۵۰۰

بايكال ۳۰/۵۰۰

بالخاش ۱۷/۴۰۰

پيله جزايرندچينواچين

گينه نو (پاپوا-اندونزي) ۸۰۸/۵۱۰ كيلومتر مربع

برنيو (اندونزي-مالزي) ۷۵۷/۰۵۰

سوماترا (اندونزي) ۵۲۴/۱۰۰

هونشو (ژاپن) ۲۳۰/۴۵۵

سلبس (اندونزي) ۱۸۹/۰۴۰

جاوه (اندونزي) ۱۳۴/۰۴۵

لوزون (فيليپين) ۱۰۴/۶۹۰