آسیا، یکته قاره ایسسه کی باخی دونیا قاره‌ٰنˇ جی قدیمی‌تر و پیل‌تره و اینˇ هنه‌شرأ نی ۴۳،۴ میلیون کیلومتر مربع ایسسه. آسیا بانی اوروپپا، کسنˇ همره اوراسیا خوشکیه چاکونن.

آسیا، دونیا نقشه مئن

پيله ترين آسيا كشوران چين ايسه ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ كيلومتر مربع مساحت داره


پيله آسيا كشورانویرایش

چين ۹/۵۷۲/۳۷۵ كيلومتر مربع

هند ۳/۲۸۷/۳۰۰

قزاقستان ۲/۷۱۷/۳۰۰

عربستان سعودي ۲/۲۴۰/۰۰۰

اندونزي ۱/۹۱۹/۴۳۳

ايران ۱/۶۴۸/۱۹۵

مغولستان ۱/۵۶۵/۰۰۰


پيله درياچينویرایش

كاسپين ۴۲۴/۲۰۰

آرال ۶۵/۵۰۰

بايكال ۳۰/۵۰۰

بالخاش ۱۷/۴۰۰

پيله جزايرنویرایش

گينه نو (پاپوا-اندونزي) ۸۰۸/۵۱۰ كيلومتر مربع

برنيو (اندونزي-مالزي) ۷۵۷/۰۵۰

سوماترا (اندونزي) ۵۲۴/۱۰۰

هونشو (ژاپن) ۲۳۰/۴۵۵

سلبس (اندونزي) ۱۸۹/۰۴۰

جاوه (اندونزي) ۱۳۴/۰۴۵

لوزون (فيليپين) ۱۰۴/۶۹۰