سبز ٚ مىدان (رشت)

ايته مىدان رشت ٚ شأر ٚ مرکز ٚ دۊرۊن
(مسير عوضاؤدن رشتˇ سبزˇ میدان أجي)

سبز ٚ مىدان ىا سَوْز ٚ مىدان ايته قديمي مىدان ايسه کي رشت ٚ شأر مئن نهأ ؤ رشت ٚ شأرداري مىدان ٚ نيزيک ايسه ؤ علم‌الهدی خيابان أمرأ شأرداري مىدان-أ وصل به. سبز ٚ مىدان ايته ناحيه نامه کي قديمان دۊ ته اۊستاسرا ؤ کياب ٚ بین واقع بۊ ؤ سبزه زاری بۊ کي تا چمارسرا محله ايدامه دأشتي.

سبز ٚ مىدان (رشت)
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
میدان (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
مکان
ايداري منطقه
کيشور
رشت ٚ سبز ٚ مىدان
رشت سبزه میدان

سبز ٚ میدان ٚ باره ویرایش

اوله أ سبزه زاران ایته ابگاه نهابو و در کنار اون ایته قبرستان که مجرمانه بعد از اعدام گودن اویه چالا گودید. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه خان های فومن و شفت ناچار ببوستیدی کوچ بوکونید رشت ٚ میئن اوشان قسمتی از پیر سرایه که ایته بازار چه هم اونی میئن نهابو بهدیدی و خانه های مسکونی اونه میئن چاگودید.

أ میدان در زمانی که محمد ولی خان تنکابنی(نصرالسلطنه ، سپهدار اعظم ، سپهسالار اعظم) حوکومت گودی در دوره سلطنت مظفر شاه قاجار باز سازی ببوسته بو .اونه گورستانه متروکا گود ، اونه ابگاهه که یالانه اب گیری نبوستی و فقط از طریق اب باران ابگیری بوستی و تبدیل به لجنزار ببوسته بو با زباله های شهری پورا گود.و از هو زمان گردشگاه عمومی محسوب بوستی.

بعد ها سبزه زاران حوالی سبزه میدان تبدیل به خیابانبیستون(طالقانی فعلی) ببوسته، و جای او ابگاه همسینما چاگودیدی.

در حال حاضر دارای فضای سبز ، کتابخانه عمومی ، و تندیسهایی از مشاهیر گیلان زمین : شیون فومنی ، پروفسور فضل الله رضا ، دکتر محمود بهزاد ، پروفسور مجید سمیعی و .. ئیسه.

تاتايي‌ئن ویرایش

سربس ویرایش