آفخرا مسجیدویرایش

افخرا مسجید


رشت آفخرا مسجید با قدمت تاریخی نزدیک به ۲ قرن ایته قبرستان مخروبه ورجه نهابو که در سال ۵۲ با امام جماعت همکاری و مردوم محله و همت ِ ایتا از سرمایه داران رشت ، حاج رجبعلی طارمی بازسازی ببوسته.


آفخرا مسجید نزدیکای دو قرن پيش توسط حاج آقا هندی که از هندوستان به ایران بموبو و و رشته میئن عروسی بوگودبو چاگوده ببوسته.


در بازسازی ا مسجید که سال ۵۲ صورت بیگیفته ،ا مسجید با مساحت ۲۲۰ مترمربع و با تخته چوب ، گیل و آجور چاگوده ببوسته .

سمت چپ محراب آقا سید فخرالدین مقبره نها که از نوادگان امام سجاد (ع) ایسه .

رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی