Saläm adaş. Giləviki miyen xoş bumay. Varg

Xodämujویرایش

Saläm adaş. mu mutevajjeh nubom ki çare tu CATEGORY ji estefäde budi. u madxaloni ki niyäz daşti, işon bon ki bä ti ejäze esläh budam:

rämsar

mäzandarän

irän

bad niye i xudämujam yek nigäyi bəkuni: ويکی‌پديا:کومک || Varg

سلامویرایش