--ما هان (گب) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۴ (UTC)

سلام LordA92 جؤن. تؤ اعدادˇ اینگیلیسیه به فارسی تغییر بدأی ولی بعضی لینکؤنˇ اعداد هم فارسی بوبؤن که باعث بوبؤ او لینک چه عکس ؤ چه متنˇ مئن جه کار دکأی. مثلا ورگˇ مئن. اوشؤن بررسی بوکون ؤ هرته خرابأبؤ چاکون لؤطفا--ما هان (گب) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)