مزار شهيدان راه آزادی

(مسير عوضاؤدن شهیدانه آرامگاه أجي)


ایته قطعه از قرق ناصريه که متعلق بو به تومانيانس ، بانکدار ارمنی ، مدفن ۴ تن از مدافعان رشت در زمان مشروطه ئیسه که به دست روسهای تزاری دستگير و به دار آويخته ببوستده . ا چهارتا شهيد راه آزادی ، عبدالعزيز شريعتمداری تالش (اهل ليسار ) ، ميرزايوسف خان جوبنه ای (سرتيپ و معاون نظميه گيلان ) ، صالح خان مژدهی ( افسر سرباز ) ، کاظم علی روستا (نايب کلانتری ناحيه سبزه ميدان کياب ) بود. مزار ا شهيدان قبلاً بيمارستان پورسينای رشت میئن قرار داشتی که با سرمايه ی آقای مهندس متقالچی از بيمارستان تفکيک ببوسته .

راه ازادی شهیدان قبر
راه ازادی شهیدان قبر

دیوار بینیویشته دچينواچين

 
راه ازادی شهیدان قبر سنگ بینیویشته
 
راه ازادی شهیدان قبر سنگ بینیویشته

محل دفن ا شهدا دو تا دیوار بینیویشته نها اولی: روج 13 صفر 1330 ه ق ای سات بمانسته به ظهر متهمانه با دوتا عرادیه توپ جی روس قونسولگری به محل اعلام ناصریه قرق ببردده ایته جی روس افسران تقصیر متهمانه بخوانده و و اوشانه اعدام حکما بخوانده و روس قونسولگری منشی اونه ترجومه بوگود بعد اون بیگانان نامبردیه با نهایت قساوت به دار بزده و ناصریه صحرا مئن او جیگا که الان پورسینا بیمارستان ایسه بدون اینکه اداب مذهبیه رعایت بوکوند چالا گودده.رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه