دانا علي بۊقا

(مسير عوضاؤدن دانای علی بقعه أجي)

دانا علي ایته جه گيلان ٚ رشت ٚ معرۊف ٚ بۊقایان ايسه. ايشان در سال ۱۲۱۲هجری قمری در در روستای سياه اسطلخ در حومه رشت بدونيا بامو. از پئر و مار و خانواده «پير و استاد» و تحصيلات اون اطلاعی در دست نیه تنها چیزی که شا گوفتن انه که اون عارفی وارسته و مردی متقی و پرهيزگار بو كه به مقام «ابدالی» فارسه كه عرفان میئن به معنای انسان كامل ایسه، كه در ا راستا لقب دانا كه مترادف «انسان كامل» ایسیه به خود اختصاص بدا. از كرامات ا بزرگوار طير الارض و آگاهی كامل به اسما اعظم بو. گیدی اون نماز ظهرا رشت میئن و نماز عصر را مكه میئن خواندی، مرقد اون در خيابان بيستۊن نها.

دانا علی
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور
بوقعه دانا علی

تاتايي‌ئن دچينواچين

سربس دچينواچين