تئنسی - زبان‌های دیگر

تئنسی در ۱۷۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تئنسی وگرد.

زبان‌ها