آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن

(مسير عوضاؤدن آمريکا أجي)
آمريکا بيدۊق (پرچم)
آمريکا نخشه
أسپه کاخ

آمریکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن يته کيشوره گه کلسيا آمريکا قاره ميئن قرار دأنه. آمريکا سياسي چاگۊدار، فدرالي جۊمۊري ايسه؛ ۵۰ته ايالت ؤ ۵ته خۊمختار سامؤن ؤ باني چندته ايرأ اۊرأ ميئن‌پۊشته جي چأگۊدأکه. عراقاتˇ آدمؤن اين' يۊ.اس.آ (USA) ني دۊخؤنن گه اينگيليسي ميئن بۊنه: United States of America. اي کيشورˇ مساحت ۹/۸ ميليؤن کيلۊمترˇ مربع (دۊنيا ميئن چارۊمئه)[۱] ؤ اينˇ جمعيت'ن ۳۲۵ ميليؤن نفر (دۊنيا ميئن سوؤمئه) ايسه. واشينگتؤن دي.سي. اينˇ نيشتجا ولي رسما کؤلؤمبيا سامؤن دۊخؤنده‌‌بۊنه. آمريکا پۊرجمعيت‌ترین شأرأني نيؤيؤرکه. أنه پيله حاکم رييس جۊمهۊر ايسه که أنه نؤم دۊنالد ترامپٚ.

سربسویرایش