أصلي منؤ واگۊدن

آذربایجؤن (Listeni/ˌæzərbˈɑːn/، رسماً آذربایجؤن جومهوری قفقاز پیلته کیشوره که آسیای غرب و اوروپای جونوب چهارراه میئن قرار بیته.

Azerbaijan (orthographic projection).svg

منبعوندچينواچين