تئنسی ايالت

تئنسی ایتا نسایی ایالت ، آمریکا ایالتان میان ایسه. تئنسی سی و ششمی آمریکا پیله ایالت و اونه جمعیت رتبه هفدهم ایسه. تئنسی مرز جه کَلسیا کنتاکی و ویرجینیا ، جه خورتاب كلسيا كارؤلينا امره، جه نسا جؤرجیا ، آلاباما و میسیسیپی امره و جه آفتوزردی آرکانزاس و مسیوری امره همساده ایسه. ایالت خورتاب میان، ایتا رشته کوه بنام اپالاچام وجود دره و مسسیسیپی روخان ایالت آفتوزردی مرز ایسه. تئنسی پایتخت شنویل نام دره کی اونه دومین پیله شهر ششصد و بیست هیزار کس جمعیت دره. ممفیس ، تئنسی پیله شهر ایسه کی حدود 650 هیزار جمعیت دره.

سربسویرایش