آستارا شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانانه ؤ اۊن ٚ مرکز ني آستارا شأر ايسه. آستارا شأرستان، خۊرتاو ٚ جه کاسپي دریا، خۊرخۊس ٚ جه أردبيل ٚ نمین، نسا جه تالش ٚ شأرستان ؤ کلسيا جه آذرباىجان ٚ آستارا شأر-أ فأرسه.

آستارا شأرستان
ايته تاتايي آستارا شأرستان ٚ جه
ايته تاتايي آستارا شأرستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
بخشانمرکزي بخش، لوندويل ٚ بخش
شأرانآستارا، لوندويل
رسمي نامآستارا شأرستان
محلي ناماؤستؤرؤ
شأرستان بؤستن ٚ سال۱۳۳۶
مردۊم
جمعيت۷۹,۴۱۶ نفر (۱۳۸۵)[۱]
جمعيت ٚ تراکؤم۲۶۵/۳
نفر ايته کیلۊمتر مربع مئن
مذهبشيعه، سۊنني
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي۳۴۴ کيلۊمتر مربع
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۱۵ درجه سانتيگراد
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج، عسل، ماهي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگاآستارا فرمانداري

کشوري تخسيمان

دچينواچين

آستارا شأرستان ۲ بخش، ۲ شأر ؤ ۴ ته دهستان-أ شامل به ؤ ۱۸۲ ته رۊستا دأره.

براساس ۱۳۸۵ ٚ سال ٚ سرايشماردن، آستارا شأرستان ٚ جمعيت ۷۹,۴۱۶ نفر (۲۰,۷۲۵ خانوار) بۊ.[۲]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}