آذرباىجان ٚ جؤمۊري

آذرباىجان (Listeni/ˌæzərbˈɑːn/، رسماً آذرباىجان ٚ جؤمۊری قفقاز ٚ پیلته کیشوره کي خۊرخۊسي آسیا ؤ اۊرۊپا نسا چاررا میئن قرار بیته.

سربس ویرایش