کیانۋ چارلز ریوز (اينگيليسي زوؤن أجي:  Keanu Charles Reeves؛ ۲ سپتامر 1964 (1964-09-02))[۱] ايتأ کانادايی بازيگر، کارگردان، مزقان‌دان ؤ خانشگر ايسه. کيانۋ بازيگري أنˇ شين ويشتر ماتريکسˇسۊتائي مجمۊعه دۊرۊن، نئؤ نقشˇ أمرأ، سرعت (۱۹۹۴)، نۊقطه-ايشکن، برام استؤکرˇ دراکۊلا، بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج، شيطانˇ وکيل‌مدافع، کؤنستانتین ؤ جان ويکˇ گردأگيفته[۲][۳][۴] معرۊف ايسسه.

کیانۋ ریوز
Keanu Reeves (crop and levels) (cropped).jpg
کیانۋ ریوز سال ۲۰۱۵ دۊرۊن
Born کيانۋ چارلز ریوز
متولد ۲ سپتامبر ۱۹۶۴
بیروت، لؤبنان
Residence هالي‌وۊد، کالیفرنيا، آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن
Citizenship آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن، کانادا
Occupation بازيگر، نيويسنده
Years active ۱۹۸۴-هسأ
Partner(s) جنیفر سایم (جه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱)
Children ۱ (فؤت بۊبۊسته)
Parent(s) پاتريشيا تیلؤر، سامۊئل نؤلين

زيوشˇ أوائلدچينواچين

کیانۋ ریوز بیرۊت، لؤبنانˇ پایتختˇ دۊرۊن به دۊنیا بامؤ. اۊنˇ مار پاتريشيا تیلؤر، لباسˇ طراح ؤ اۊنˇ پئر، سامۊئل نؤلين زمين‌شناس بۊ. ريوزˇ مار اينگيليسي بۊ ؤ اۊنˇ پئر هاوايي شين بۊ ؤ ايرلندي ؤ پۊرتغالي ؤ چيني نژادانˇ جه بۊ.[۵] [۶] [۷] [۸] [۹]

۲۰۱۱ ژانويه ما دۊرۊن کیانۋ ريوز ايتأ جه برنامه‌ئان بي-بي-سي شبکه مئن ايتأ گب‌ؤ‌گۊفت دشتي ؤ خۊ گبان مئن به خۊ تبار اينگيليسي ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي اۊ زمات کي کۊچي زاک بۊ اۊنه مار اۊنه اینگيسي کارتۊن ؤ برنامه نهي کي بيدينه ؤ به کمدي برنامه (The Two Ronnies) هم ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي دئن هأ اينگيسي برنامه‌ئان باعث بۊبۊسته با أن کي خۊ زاکي زمات ايتأ اينگيليسي زوؤنˇ کشور مئن نۊگذرانده ولي بتانسه أ زوان جه هۊ سن بيجير بامۊجه و روان گب بزنه.[۱۰][۱۱]

هۊنري زيوشدچينواچين

 
کیانۋ ریوز مکزیکˇ دۊرۊن رۊزي کي دۊنيا جه حرکت بئسأ فلمˇ اکرانˇ مئن

.

هۊنري فعاليت أوائل : ۱۹۸۶-۱۹۸۰دچينواچين

ريو خۊ أولي فعاليت هۊنر دۊرۊن بازي کۊدن دمن یانکیز (Damn Yankees) مئن کي ايتأ تئاتر بۊ شرۊع بۊکۊده. ریوز زماتي کي ۱۵ سال دشتي رؤمئو ؤ جۊلیت دۊرۊن نقش مرکۊتیؤ أمرأ صحنه جؤر بۊشؤ. ريوز خۊ أولي تلويزيؤني نقش بي-بي-سي تلويزيؤني شبکه دۊرۊن ايتأ کمدي سریال أمرأ شرۊع بۊکۊده کي هنگین اين (Hangin' In) نام دشتي ؤ هأ نقش باعث بۊبۊسته کي کیانۋ ریوزˇ نام، مردۊم مئن جا دکفه و هأ معرۊفي واسي کۊکا کۊلا شرکت ريوز خۊ محصۊلات تبلیغ ره بخاسته ولي ريوز أ دعوت قۊبيل نۊکۊده. کيانو هۊ سال دۊرۊن ايتأ کۊتاه درام کانادا فلمˇ ملي هيئت ره کي اۊنه کار چأگۊدن ؤ توزیع مۊستند ؤ فلم ايسه بازي بۊکۊده. هأتؤيم کیانۋ تئاتران «برد فراسر» (Brad Fraser's) و «ولف بؤی» (Wolfboy)، تورنتو شهر مئن ایفای نقش بۊکۊده و سال ۱۹۸۴ دۊرۊن مردۊم جه به عنوان بخترین کانادایی نوجوانˇ بازيگر انتخاب بۊبۊسته.

بعد موفقیتاني کي ريوز تئاتر ؤ تلويزيؤن مئن کسب بۊکۊده اۊنه جه دعوت بۊبۊسته تا بيل ۊ تد خۊرۊم گردˇ گيجˇ فلمˇ مئن بازي بۊکۊنه ؤ کيانۋ خۊ درخشان بازي واسي أ فلمˇ دۊرۊن کي اۊنه نوجواني مئن هم بۊ به ايتأ بين‌المللي رؤجا تبديل بۊبۊسته. أ فلمˇ بۊفرۊختنˇ رکؤرد خئلي بۊجۊر بۊ و هأن باعث بۊبۊسته کي دۊوۊمي نۊسخه جه أ فلم چأگۊده ببه و کیانۋ ریوز اۊنˇ دۊرۊن بازي بۊکۊنه.

جهاني محبۊبیت: ۱۹۹۰دچينواچين

ميلادي دهه ۹۰ دۊرۊن کیانۋ ريوز معرۊفˇ فلمانˇ مئن، سينما پيله کسان أمرأ بازي بۊکۊده. ریوز نۊقطه-ايشکنˇ فلمˇ مئن بازي بۊکۊده ؤ خۊرۊم‌ترين مردˇ بازيگرˇ جائزه جه ام‌تي‌وي فيگيفته. بعد سال ۱۹۹۴ دۊرۊن سرعتˇ فلمˇ مئن بازي بۊکۊده و اۊنˇ موفقيتان ؤ بازي خؤب باعث بۊبۊسته کي ريوزأ پيله‌تر فلمان ره بخایید. ريوز سال ۱۹۹۷ موفق فلم شيطانˇ وکيل‌مدافع مئن آل‌پاچينو أمرأ کي ايتأ جه پيله بازيگران سينما ايسه همبازي بۊبۊسته.

محبۊبیت ادامه: ۲۰۰۰دچينواچين

ریوز ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه دۊرۊن نئو/توماس اندرسون نقش أمرأ بازي بۊکۊده و هأ نقش باعث بۊبؤسته کي ريوز به معرۊفيتˇ اؤجˇ نۊقطه فأرئسه و ويشتر مردۊم کیانۋ ریوز أ فلم أمرأ شناسيدي و هسأ هم خئليان بعد ايشنوستن کيانۋ ریوزˇ نام أ مجمۊعه فلم یاد دکفيدي. ماتريکس ايتأ جه پۊرفرۊش‌ترين فلمان سينما تارئخ مئن ايسه ؤ اۊنه أولي سري انقدر موفق بۊ کي اۊنˇ دۊوؤمي ؤ سۊوؤمي سري هم توسط واچوفسکي براران چأگۊده بۊسته.[۱۲]

کیانۋ سال ۲۰۰۶، کؤنستانتين سينمايي فلم مئن، نقش (جان کؤنستانتين) أمرأ بازي بۊکۊده. کیانۋ بعد کؤنستانتين فلمان پیپا لیˇخۊصۊصي زينديگي ؤ ايتأ خؤنه پندامˇ سر دۊرۊن بازي بۊکۊده.

واگردستن: ۲۰۱۰دچينواچين

ریوز سال ۲۰۱۰ ايتأ اکشن-کمدی فلم مئن کي اۊنˇ نام هۊنری جرم ايسه بازي بۊکۊده ؤ سال ۲۰۱۴ دۊرۊن، بعد أن کي جان ويک فلم مئن بازي بۊکۊده اۊنه نام دۊوارده زوانان سر بکته.

خۊصۊصي زيوشدچينواچين

کیانۋ ريوز با أن کي خۊ بازيگری حرفه مئن به ايتأ پيله موفقيت فأرئسه ؤ به ايتأ جه سینما جهاني نمادان تبديل بۊبۊسته، ولي اۊنˇ شخصي زينديگي جه هۊ زاکي زمات، غم ؤ سختي جه پۊر بۊ و شأ گۊتن کي دۊنيا اۊنه أمرأ خؤب تا نۊکۊده.

اۊنˇ پئر اۊ زمات کي کیانۋ ۳ سال ويشتر نأشتي خۊ خانواده ترکأ گۊده ؤ اۊنˇ مار هم چند بار ازدواج بۊگۊده ؤ هأنه وستي چندين مرتبه به مۊختلف شهران ؤ خانه‌ئان نقل مکان بۊگۊديد.

سال ۱۹۹۰، کیانۋ فلم (I Love You To Death) بازي گۊدن موقع، ريور فینیکس أمرأ آشنا بۊبۊسته کي ايتأ جه هأ فلم بازيگران بۊ ؤ گلف گلف أ بازيگر به اۊنˇ صمیمي‌ترين رفق تبديل بۊبۊسته ولي ۳ سال بعد ريور فينيکيس هرؤئين و کۊکائين زيادˇ مصرف واسي با أن کي ۲۳ سال ويشتر نأشتي اؤور دؤز بۊگۊده و أ مسئله ريوز رۊحيه رۊ منفي تأثير بنا.

ميلادي دهه ۹۰ أواخر مئن، کیانۋ ريوز جنيفر سایم أمرأ کي ايتأ آمريکايي بازيگر بۊ آشنا بۊبۊسته و به همدیگر علاقه پیدا بۊگۊدید. اي سال بعد کیانۋ ريوز پئر بۊستن دۊبۊ ؤ خۊ زاک تولد رافا ایسابۊ، ولي اۊشانه زاک کي اۊنه نامم قرار بۊ آوا بنيد بۊمۊرده به دۊنيا بأمؤ ؤ هأ موضوع اۊشانه رابطه رۊ منفي تأثير بنا و باعث بۊبۊسته کي اۊنˇ معشۊق شديدˇ افسؤردگي بيگيره. اي سال بعد (۲۰۰۱) جنيفر سایم کي ايتأ اسپرتˇ اۊتۊل فرانئن دۊبۊ، سۊته پارک بۊبؤسته اۊتۊل بزه ؤ اۊنˇ اۊتۊل چپ بۊگۊده ؤ جنيفر اۊتۊل جه پرت بۊبۊسته بيرۊن ؤ خۊ جان از دست بدا. أ تصادۊفˇ دليل أن بۊ کي سايم أفسؤردگي قۊرصان مصرفه واسي، هۊشياري کافي نأشتي. أ اتفاق باعث بۊبۊسته کي ريوز آسيب رۊحي ؤ افسؤردگي دچار ببه.[۱۳]

چند سال بعد کي خۊ بازيگری حرفه دۊوارده جه سر بيگيفته تا گۊذشته غمان جه خاطر بۊبۊره، دۊکتۊران تشخیص بداييد کي کيم، کيانۋ خاخۊر، خۊنˇ سرطان دره. هأ موضوع اۊنه تفکر رۊ تأثير بنا و باعث بۊبۊسته کي جۊدا جه کمک گۊدن به خۊ خاخۊر، ايتأ پيله بخش جه خۊ ثروت، سرطانˇ بيماريˇ تحقيقات ؤ بيمارستانان مربۊط به سرطان ببخشه و ايتأ خيريه مؤسسه هم سرطانیان ره تأسیس بۊگۊده ولي خۊ نام أ مؤسسه رۊ ننأ. کیانۋ شيطانˇ وکيل‌مدافعˇ فلم ره چند ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد ببخشه تا أ فيلمˇ تهیه‌کننده‌ئان بتانن آل پاچينو مۊزد کي خئلي بۊجؤر بۊ پرداخت بۊکۊنن. ريوز جه بازي گۊدن ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه مئن، ۲۶۰ ميليۊن دلار مۊزد فیگيته، ولي ۸۰ ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد به أ مجمۊعه فلم دست أندرکاران ببخشه چؤن معتقد بۊ اۊشان اۊ قدري کي اۊشانه حق بۊ مۊزد فينگيتن.

کیانۋ ريوز سال ۲۰۰۵ دۊرۊن، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیادهرؤ مئن ايتأ رؤجا اختصاص بدأييد.


 
کیانۋ ريوزˇ رؤجا، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیاده‌رؤ مئن

فلم شناسیدچينواچين

 
ریوز مرد تاي‌چي فلم اکران مئن، تورنتو ۲۰۱۳
فلمˇ نام سال نقش یادداشت
یانگبلاد ۱۹۸۶
انتقامˇ اقدامات ۱۹۸۶ تامي ورمیک
رۊخان کنار ۱۹۸۶ مت
عدالتˇ براري ۱۹۸۶ دریک
ديشؤ ۱۹۸۸ وینستؤن کانلی
خطرناکˇ رابطه‌ئان ۱۹۸۸ Le Chevalier Raphael Danceny
بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج ۱۹۸۹ تد لوگان
بیل ؤ تدˇ وحشیانه سفر ۱۹۹۱ تد لوگان
مي خۊصۊصي آیداهؤ ۱۹۹۱ اسکات فیور
نۊقطه-ايشکن ۱۹۹۱
برام استؤکرˇ دراکۊلا ۱۹۹۲ جاناتان هارکر
ايتأ پيله هیاهۊ هئچي وستي ۱۹۹۳ دان جان
کۊچي بۊدا ۱۹۹۳ شاهزاده سیدارتا
سۊرعت ۱۹۹۴ مأمور جک تریون
جاني منومیک ۱۹۹۵ جاني
زنجيره‌اي واکۊنۊش ۱۹۹۶ ادي کاسالیویچ
مینه‌سۊتا احساس ۱۹۹۶ جیجیکاس کلایتون
شيطانˇ وکيل‌مدافع ۱۹۹۷ کوین لومکس
ماتریکس ۱۹۹۹ نئو/تۊماس اندرسؤن
دئن‌کس ۲۰۰۰ دیوید آلن گریفین
شيرينˇ نۊوامبر ۲۰۰۱ نلسون
ماتریکس ۲: دۊوارده بارأکۊدن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
انیماتریکس ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن صداپیشه
ماتریکسˇ اينقيلابؤن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
اي نفر وا ويلأ کۊنه ۲۰۰۳ دکتر جولیان مرسر
کؤنستانتین ۲۰۰۵ جان کؤنستانتین
ايتأ خؤنه پندامˇ سر ۲۰۰۶ الکس ویلر
ايتأ تاريکˇ وامؤختن‌کس ۲۰۰۶ باب آرکتور
خیابانˇ سۊلطانان ۲۰۰۸ کاراگاه تام لودلا
اۊ رۊج کي دۊنيا جه حرکت بئسا ۲۰۰۸ کلاتو
پیپا لي خۊصۊصي زينديگی ۲۰۰۹ کریس
هۊنري جرم ۲۰۰۹ هنری
پهلۊ به پهلۊ ۲۰۱۲ خۊدۊش (کیانۋ ریوز) تهیه‌کننده
تای چي مۊوارز ۲۰۱۳ دوناکا مارک کارگردان
۴۷ رونین ۲۰۱۳ کای
جان ویک ۲۰۱۴ جان ویک
تق تق ۲۰۱۵ ایوان وبر
بی‌پناه ۲۰۱۶ کاراگاه اسکات گالبان
نئؤني شیطان ۲۰۱۶ هنک
بدˇ جؤرگه ۲۰۱۶ دیریم
مۊطلقˇ حقيقت ۲۰۱۶ ریچارد رمزي
جان ویک: واوين ۲ ۲۰۱۷ جان ویک[۱۴][۱۵]
سیبري ۲۰۱۸ لۊکاس هیل
کپي‌ئان ۲۰۱۸ ویل فاستر
جان ویک: واوين ۳ - پارابلۊم ۲۰۱۹ جان ویک
همیشک مي شاید بۊبۊ ۲۰۱۹ خۊدۊش (کیانو ریوز)
تؤی استؤري ۴ ۲۰۱۹ دوک کابوم صدا نهأن
بیل ؤ تدˇ مزقان أمرأ رۊبرۊ بيدي ۲۰۲۰ تد
سایبرپانک ۲۰۷۷ ۲۰۲۰ جاني سیلورهند صدا نهأن
جان ویک ۴ ۲۰۲۱ جان ویک
ماتریکس ۴ ۲۰۲۱ نئو

سربسدچينواچين

 1. http://www.keanu.org/biography.html%7Ctítulo=Keanu Reeves biography|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150322154401/http://www.keanu.org/biography.html%7Cfechaarchivo=22 de marzo de 2015
 2. https://screenrant.com/john-wick-3-parabellum-early-reactions-reviews/%7Ctítulo=John Wick First Reactions Praise Another Visceral Keanu Action Flick|fechaacceso=3 de mayo de 2019|fecha=3 de mayo de 2019|sitioweb=ScreenRant|idioma=en-US}}
 3. https://www.avclub.com/john-wick-solidified-keanu-reeves-as-one-of-the-greates-1820411445%7Ctítulo=John Wick solidified Keanu Reeves as one of the greatest action stars of all time|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Breihan|nombre=Tom|sitioweb=The A.V. Club|idioma=en-US
 4. https://www.vox.com/2017/2/8/14487112/john-wick-rules%7Ctítulo=Why John Wick rules so hard|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Bramesco|nombre=Charles|fecha=8 de febrero de 2017|sitioweb=Vox}}
 5. http://www.whoaisnotme.net/articles/1988_09xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Reeves: Growing Up on the Move|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=September 1988|sitioweb=Choices Magazine
 6. http://www.whoaisnotme.net/others/2007_1115_que.pdf%7Ctítulo=Queer Keanu: Race, Sexuality and the Politics of Passing|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=15 de noviembre de 2007
 7. apellidos=Hoover|nombre=Will|título=Rooted in Kuli'ou'ou Valley|fecha=18 de agosto de 2002|url=http://the.honoluluadvertiser.com/article/2002/Aug/18/ln/ln07a.html%7Cfechaacceso=4 de mayo de 2015
 8. http://www.whoaisnotme.net/articles/1997_01xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Goes International|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=January 1997|editorial=whoaisnotme.net
 9. http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Ctítulo=#77 Royal Descents, Notable Kin, and Printed Sources: An Assortment of Famous Actors|fechaacceso=4 de mayo de 2015|autor=Roberts|nombre=Gary Boyd|enlaceautor=Gary Boyd Roberts|fecha=17 de diciembre de 2014|sitioweb=americanancestors.org|editorial=New England Historic Genealogical Society|ubicación=Boston, MA, USA|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20141025194644/http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Cfechaarchivo=25 de octubre de 2014
 10. زندگینامه و اطلاعات شخصی کیانو ریوز.
 11. http://keanureeves.tv/in-january-2011-on-the-bbc-program-the-one-show-keanu-reeves-spoke%7Ctítulo=In January 2011 on the BBC Program The One Show Keanu Reeves Spoke|fechaacceso=22 de octubre de 2014|fecha=18 de abril de 2012|editorial=keanureeves.tv
 12. http://www.metacritic.com/video/titles/matrix%7Ctítulo=The Matrix (1999): Reviews|fechaacceso=18 de junio de 2012|editorial=Metacritic}}
 13. https://www.chron.com/entertainment/article/Reeves-keeps-to-himself-after-ex-girlfriend-s-2008073.php
 14. http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2015/05/04/keanu-reeves-is-back-lionsgate-announces-john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}
 15. http://www.slashfilm.com/john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}