کانادا (اينگيليسي مئن: Canada بوخونده به) ایته کیشور آمریکا قاره مئن که آمريکا بۊجور ايسه أ کیشور هم پیله بریتانیا مئن حساب به أ کیشورٚ زوؤنون اينگيليسي و فرانسوي (ويشتر ايالت کبکٚ مئن) ايسه. پيلگي(مساحت) تقریبا ۱۰ ميليۊن کيلۊمتر مربع ايسه(دۊنيا مئن دؤما) و انه جمعيت ۳۶ ميليۊن و أنه نیشتجاء أوتاؤا ایسه.

Flag of Canada (Pantone).svg