محله ی پاسکیاب (Paskiab) ایتا از محله های قدیمی شهر رشت(Rasht)ایسه معنی پاسکیاب یعنی ( دچین واچین ) کی در غرب اَ شهر قرار بیگیفته.

اَ محله از شمال به محله سیاسل، از جنوب به پارک دانشجو، از شرق به محله ی چمارسرا و از غرب به محله ی عینک ورخوره.

از خانواده های سرشناس پاسکیاب شه به علی نیا،باخدا ،اخوان ، تجددی ، آذرگون و معاف و رضایی ،اخوان، احمدی و تقی پور اشاره گودان.

در قسمت شرقی اَ محل ایتا کارخانه ی یخ قرار بیگیفته کی باعث بوئوسته خیلیان اَ محلا به نام یخ سازی (, Iceplant in English/ Yakhsazi)بشناسیدی.


قدیمان ایتا از قسمتان اَ محل دورون کوشتی گیله مردی گیفته بوستی کی هسا اونه جا «شهرک اندیشه» ا چاکوده اید.

کوی طالقانی، کوی حافظ آباد (کوی شهید دانش حجتی)، شهرک اندیشه، شهرک نور، شهرک الغدیر، شهرک توحید، کوچه شهید خجسته،کوچه جانباز، کوچه زوّاری، کوچه پُتکی، زیرپلّه، مدرسه دانش حجتی، مدرسه ابوذر، مدرسه شهید بلال زاده، مدرسه حمزه سیدالشهدا، مسجدامیرالمومنین پاسکیاب، مسجد صاحب الزمان پاسکیاب از قسمتان شاخص اَ محله به حیساب آیه.

در قسمت ورودی محل در قدیم تعدادی گور نهه کی به نظر رسه قبرستاناَرمنیان شینه، البته به اون "یهودی تپه" هم گفتید.یکی از اربابان اه منطقه محمد اخوان پاسکیابی نام داشتی که بسیار دست و دلباز بو و کلی هوای کارگران داشتی . بخشی از کشاورزی محل به کشت برنج و هندوانه باغ ، پاپروس (توتون) اختصاص داشتی. مردم پس از برداشت پاپروس اوشانا تا کودید و ریسمان جوکودید و در کروج و گرمه خانه آویزانا کودید. سپس تاچه زهید و بردید به کارخانه توتون که در ولکس (بعداز عینک) ناها بو تحویل دهید. بیمارستان توتونکاران رشتا هم برای ها کیشاوزان چاکوده بید.

ایتا کوچه هم ناهابو بنام "اسب کوچه" کی پاسکیابا به مسجد امیرالمومنین وصلا کودی. نبش اسب کوچه تنها نانوایی بربری محل ناهابو زاکان محل به فوتبال و والیبال علاقه زیادی داشتید. فوتبالا در زمین معاف و یا حاجی نوربخش در انتهای پاسکیاب بازی کودید و والیبال آ در زیر سایه های درختان آزاد کنار کارخانه یخسازی. جنگل درختان آزاد کنار کارخانه یخ یکی از مکان های تجمع زاکان و جوانان محل بو که به والیبال و آغوزبازی و چاله گود مشغول بوهید

در نهایت اَ محله ایتا از محله های خب رشت ایسه