لنکران ایته شهر ایسه کي آذرباىجان ٚ جؤمۊري دۊرۊن واقع بۊبؤسته ؤ اۊن ٚ مردۊمان تالش ایسد. قديم ٚ زمات ایته جه شأراني بۊ کي گيلان ٚ ايالت ٚ مئن نهأ بۊ ؤ بأزۊن ترکمنچای ؤ گلستان ٚ عهدنامه مئن، ایران ٚ جه جۊدا بۊبؤست. لنکران هأسأ ایته جه مۊهم‌ترین شأران، تالش ؤ آذرباىجان ٚ جؤمۊري مئن ایسه.

لنکران
Map
نام
رسمي نام
Lənkəran (آذرباىجاني) ویرایش مقدار در Wikidata
محلي نام
Lənkəran (آذرباىجاني) ویرایش مقدار در Wikidata
ايداري تخسيمان
کيشور
جؤرتر تخسيمان
مرکز
حۊکۊمت
شأردار/فرماندار
جۊغرافي باره
پيلئکي
۷۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
بۊلندي
۷۶ متر ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
جمعيت
۵۱٬۳۰۰[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
رسمي زوان
محلي زوان
پؤستي کؤد
AZ4200 ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي کؤد
147622[۲] — 409418 ویرایش مقدار در Wikidata
ایزو 3166
AZ-LAN[۳] ویرایش مقدار در Wikidata
پلاک ٚ کؤد
42 ویرایش مقدار در Wikidata
وبجيگا
دس‌خاخۊر ٚ شأران
خاخۊر ٚ شأران ٚ نام
مونته‌ری (fa) ترجمهاسکندرون (fa) ترجمه (۲۰۰۵ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
ایته خیابان لنکران ٚ دۊرۊن

سربس دچينواچين

  1. نشانی اینترنتی: http://pop-stat.mashke.org/azerbaijan-cities.htm.
  2. ذکر شده در: جئونیمز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. تاریخ انتشار: ۲۰۰۵.
  3. ذکر شده در: موزیک‌برینز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. ناشر: بنیاد متابرینز.