لاجؤنˇ تله‌کابین

لاجؤنˇ تله‌کابین که اینˇ نام در اصل ایسسه: تله‌کابین احرار، 1500 متر درازی دأنه و اینˇ اوّلی ایستگا بولندی 210 متر دوّمی ایستگا بولندی همره توفیر دأنه. ای خطˇ ظرفیت هر ساعتˇ مئن هزار نفره و اینˇ کابینˇ بولندی، زمینˇ جی تا 110 مترأ نی فارسنه.

Lahidjan-gondola.jpg

ای تله‌کابینˇ کابینؤن شیش نفره ایسسن و ایشؤنˇ در اوتوماتیکه.

ای تله‌کابین چن‌ته فاز دأنه که اینˇ اوّلی فاز، 1579 اریه ما 15 افتتاح ببؤ[۱] و ای فاز، بامˇ سبزˇ جی شورو بنه تا فللاخئیر.

تله‌کابینˇ قراردادویرایش

اوتؤ کی از ای تله‌کابینˇ اسم معلوم بنه، ای تله‌کابین یک‌ته شرکتˇ شه به نام احرار. جالب اینه که حسن خؤدایگانی که لاجؤنˇ اوّلی و دوّمی شؤرا مئن عضو بو و ای قراردادˇ دوستنˇ مئن خئلی تلاش بوده و همیشک ای قراردادأ جی دفاع گود و حتا گوت که ای قراردادˇ مئن احرارˇ شرکت ضرر بوده، هی شرکتˇ مئن ساهم دأنه.[۲]

ای تله‌کابین و اینˇ درآمدˇ مالکیتˇ سر یک زمانی خئلی جار و جنجال ببؤ بو. هم لاجؤنˇ نشریاتˇ مئن و همأ نی لاجؤنˇ شهرداری و شورای شهرˇ مئن که چند درصد به احرارˇ شرکت تعلق گینه و چنی لاجؤنˇ مردومˇ شه.[۳]


جیرنویسویرایش