سک

(مسير عوضاؤدن سگ أجي)

سک یا ساقۊ يته پستاندار حيوؤنه گه ورگؤنˇ أهلي جيرجۊر ؤ سکسانؤنˇ راسته جي ايسن. سک أولين حيوؤني بۊ گه اينسؤن أهلي بؤده. ۲۰۰۱ سال تخمين بزأ بۊبؤ گه ۴۰۰ ميليۊن ته سک دۊنيا ميئن وۊجۊد دأنه.[۱]

سک

سکؤنˇ دزيو دچينواچين

سک کۊته گه تازه بيچئه بۊبؤ سريعن يته بالغˇ سک بۊنه. ايشؤنˇ دزيو (عمر) چندته فاکتؤره مۊرتبطه من جۊمله: مۊحيط ؤ نژاد ؤ ساقي ؤ بئداشت ؤ ورزش ؤ تغذيه.اشپيتز ؤ فکس تريرˇ نژادؤن ۱۸-۲۰ سال دزيونن ولي باکسر ؤ ژرمن شپرد ۱۲-۱۳ سال عمر کؤنن.

تاتایی دچينواچين

سربس دچينواچين


حیوانان

خوک ، گاب ، پیچا ، گوسفن ، بز ، بيلي ، کرک ، تلا ، شلخت ، لانتی ، اسب ، سگ ، شاق شاقی، ورگ ، گامیش ، ورزا ، راب ، گرزه ، کؤتر ، شوبوک ، پرزه، خر، گوزن، کلاچ، چيچيلاس، چی چی نی، آولاکو.