أصلي منؤ واگۊدن
پيچا

پيچا يا پيچه ايتأ گۊشتخار حيوان فٚليفؤرميا خانواده جه ايسه. پيچا'ن ۶ تا ۷ ماهگي بالغأ بيدي ؤ تنيدي جۊفتگيري بۊکۊنيدي. پيچاکۊته'ن معمۊلن ۶۱ تا ۶۸ رۊزˇ ميئن (متوسط ۶۳ رۊز) زاسته بيدي. کلان تا ۱۰ سالگي ؤ مادده'ن تا ۸ سالگي قابليتˇ جۊفتگيري دريدي. [۱]

سربسدچينواچين