أصلي منؤ واگۊدن
سک

سک يته پستاندار حيوؤنه گه ورگؤنˇ أهلي جيرجۊر ؤ سکسانؤنˇ راسته جي ايسن. سک أولين حيوؤني بۊ گه اينسؤن أهلي بؤده. ۲۰۰۱ سال تخمين بزأ بۊبؤ گه ۴۰۰ ميليۊن ته سک دۊنيا ميئن وۊجۊد دأنه.[۱]

سکؤنˇ دزيودچينواچين

سک کۊته گه تازه بيچئه بۊبؤ سريعن يته بالغˇ سک بۊنه. ايشؤنˇ دزيو (عمر) چندته فاکتؤره مۊرتبطه من جۊمله: مۊحيط ؤ نژاد ؤ ساقي ؤ بئداشت ؤ ورزش ؤ تغذيه.اشپيتز ؤ فکس تريرˇ نژادؤن ۱۸-۲۰ سال دزيونن ولي باکسر ؤ ژرمن شپرد ۱۲-۱۳ سال عمر کؤنن.

گالريدچينواچين

سربسدچينواچين