تۊرکیه ایته کیشور آسیا مئن ایسه. این ٚ مردۊم استانبۊلي زوان ٚ أمرأ گب زنن. أ کيشور کۊشتای آسیا ؤ خاورمیانه مئن دره ؤ این ٚ پایتخت آنکارا ایسه.

تۊرکيه
Türkiye Cumhuriyeti[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
بۊلند ٚ قۊلـله
کوه آرارات (fa) ترجمه (۵٬۱۳۷ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
جيرترين ٚ جيگا
دریای سیاه (fa) ترجمه (۰ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
پيلئکي
۷۸۳٬۵۶۲ km²[۲] — ۷۸۳٬۵۶۲٫۰۵۲۹۶ km² — ۷۸۳٬۳۵۶ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۸۵٬۳۷۲٬۳۷۷[۵] (۲۰۲۳) ویرایش مقدار در Wikidata
خانوار ٚ تعداد
۲۶٬۰۷۵٬۳۶۵[۶] (۲۰۲۲) ویرایش مقدار در Wikidata
مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد
۷۵٫۷۵۵[۷] (۲۰۱۶) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
رجب طیب اردوغان (fa) ترجمه (۲۰۱۴ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت ٚ ريئيس
رجب طیب اردوغان (fa) ترجمه (۲۰۱۸ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
مۊجريه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
جيني ضريب
عدد
۴۱٫۹[۹] (۲۰۱۹) ویرایش مقدار در Wikidata
انساني تؤسعه شاخص
شاخص
۰٫۸۳۸[۱۰] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
بيکاري نرخ
۹[۱۱] (۲۰۱۴) ویرایش مقدار در Wikidata
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
مرکزي بانک
أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
قانۊني سند
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
بازنشسته بؤستن ٚ سند
۶۰ — ۵۸ ویرایش مقدار در Wikidata
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
‎.tr‏ (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
دریايي شيناسايي شۊماره
271 ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
TR ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ کؤد
+90[۱۲] — +36[۱۲] ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
فرانئن ٚ جهت
قطار ٚ حرکت ٚ جهت
وبجيگا
turkiye.gov.tr (زبان ترکی استانبولی (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata
تورکیه بیدوق

سربس دچينواچين

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ذکر شده در: برگه‌دان مستند نام‌ها. شناسهٔ جامع پرونده (GND): 4061163-2. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. زمان بازیابی داده‌ها: ۱ فئوریه ۲۰۲۳. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.
 2. ذکر شده در: اطلاعات‌نامه جهان. زمان بازیابی داده‌ها: ۲۱ جۊلاى ۲۰۲۱. ناشر: سیا. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. نویسنده: سیا. شاپا: 0277-1527.
 3. ذکر شده در: دانشنامه بروک‌هاوس. شناسۀ دانشنامۀ بروک‌هاوس: turkei. زبان اثر یا نام: آلماني زوؤن. زمان بازیابی داده‌ها: ۳۱ مئی ۲۰۲۱.
 4. ذکر شده در: قانون اساسی ترکیه. مدخل: 3.
 5. نشانی اینترنتی: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2023-49684&dil=1.
 6. نشانی اینترنتی: https://nip.tuik.gov.tr/?value=HanehalkiBuyukluguneGoreHs.
 7. "UNESCO Institute for Statistics".
 8. نشانی اینترنتی: https://global.tbmm.gov.tr/index.php/EN/yd/.
 9. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TR.
 10. "Human Development Report". برنامه عمران ملل متحد. ۲۰۲۲.
 11. نشانی اینترنتی: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ نشانی اینترنتی: https://www.mistikalem.com/bilim/teknoloji/turkiyenin-uluslararasi-telefon-kodu-neden-36-iken-90-oldu-haberi-16868.
 13. نشانی اینترنتی: http://chartsbin.com/view/edr.