فارسي زوؤن

(مسير عوضاؤدن فارسي أجي)


فارسي يا پارسي ايته نسايي خۊرخۊسي ايراني زوؤنه گه اين ٚ بۊنگه هيندۊاۊرۊپايي زوانان ايسه. فارسي ايران ؤ أفغانستان ؤ تاجيکستان ٚ ميئن رسمي زوؤن ايسه.[۱] هيندۊستان ٚ رسمي زوؤن ني اينگيليس ٚ استعمار ٚ پيشي فارسي بۊ. فارسي زوؤنؤن حۊدۊدن ۱۱۰ ميليۊن نفر جمعيت دأنن. [۲]

فارسي
کلي اطلاعات
بۊمي نام پارسي، форсӣ
باخي نامان دري، تاجيکي، تاتي
زوان ٚ داميشک ٚ نامان پارسيگ، پارسه
بومي جيگایان ايران، أفغانستان، تاجيکستان، اۊزبکستان، پاکستان، بحرىن، عراق، آذرباىجان ٚ جؤمۊري
گۊتنکسان ٚ شۊمار ۷۸ ميليۊن
زوان ٚ درزا  • هيندۊاۊرۊپايي
 • هيندۊايراني
 • خۊرخۊسي ايراني
 • خۊرخۊسي نسايي ايراني
 • فارسي
أولي گۊنه‌ئن  • کؤنه پارسي
 • مئني پارسي
معىار ٚ گۊنه‌ئن ايران ٚ فارسي
أفغانستان ٚ فارسي (دري)، تاجيکستان ٚ فارسي (تاجيکي)
گۊىشان ايراني
أفغانستاني
تاجيکي
هزارگي
أىماقي
بۊخاري
پهلواني
دهواري
فارسىهۊد
یهۊدي-تاتي
أرمني-تاتي
قفقاز ٚ تاتي
لئجه‌ئن تئراني
اصفهاني
شيرازي
مشهدي
آباداني
کابؤلي
هراتي
بندري
سيستاني
همداني
قزويني
ىزدي
کرمانشاهي
نيويشتن ٚ سيستم فارسي أليفبي
تاجيکي أليفبي
فارسي برىل
رسميت ٚ اؤضاع
رسمي جيگایان ايران Flag of Iran.svg (فارسي ٚ نام أمرأ)
أفغانستان Flag of Afghanistan (2013–2021).svg (دري نام ٚ أمرأ)
تاجيکستان Flag of Tajikistan.svg (تاجيکي نام ٚ أمرأ)
زوان ٚ آکادمي‌ئن فارسي أدب ؤ زوان ٚ فرهنگستان
أفغانستان ٚ علۊم ٚ آکادمي
رۊدکي أدبيات ؤ زوان ٚ اينستيتۊت
زوان ٚ کؤدان
ايزؤ ۱–۶۳۹ fa
ايزؤ ۲–۶۳۹ per
ايزؤ ۳–۶۳۹ fas

سربسویرایش

  1. سعدي بۊنياد
  2. Windfuhr, Gernot. The Iranian Languages. Routledge. 2009. p. 418