شفت ٚ شأرستانشفت ٚ شأرستان
ايته تاتايي شفت ٚ شأرستانˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : شفت ٚ شأرستان
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
بخشان : مرکزي بخش، أحمدسرگۊراب ٚ بخش
شأران : شفت، أحمدسرگۊراب
محلي نام : شٚفت
شأرستان بؤستن ٚ سال : ۱۳۷۴
مردۊم
جمعيت ۷۰,۲۹۲ نفر
زوان: گیلکي[۱]
مذهب: شيعه
آو ؤ هأوا
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۲۵ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
فرماندار : سید محسن مۊسوي
سؤغات : بج، چئي
وبجيگا : شفت ٚ شأرستان ٚ فرمانداري


شفت ٚ شأرستان ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه. أ شأرستان دۊ ته بخش ؤ چار ته دهستان دأره ؤ اۊن ٚ مرکز شفت ٚ شأر ايسه. أ شأرستان ٚ جمعيت ۷۰,۲۹۲ نفر ايسه.

جۊغرافي مؤقعيتویرایش

شفت ٚ شأرستان کلسيا جه رشت ٚ شأرستان، نسا جه زنجان ؤ رۊبار ٚ شأرستان ؤ خۊرخۊس ٚ جه فؤمن ٚ شأرستان ؤ سۊماسرا شأرستان-أ محدۊد به.

شفت ٚ شأرستان دۊ ته جلگه‌اي ؤ کۊهسساني منطقه-یه فرا گيره ؤ جه اۊن ٚ دئني جيگایان شأ به سیا مزگي، خرمکش، چنار رۊخان ٚ جنگلي پارک، امامزاده ابراهيم ؤ امامزاده اسحاق ٚ زيارتي منطقه‌ئن، رؤستایان کۊلوان ؤ چؤماچا ؤ ... ايشاره کۊدن.

حرفه'نویرایش

بج شفتˇ شأرستان کشاورزي أصلي محصۊل ايسه ؤ جؤردي مناطقˇ دۊرۊن چئي کاري ني رائج ايسه. جه أ شأرستانˇ مردۊم باخي شغلان شأ به دامداري، پرورش طیور ؤ سيفتال، پرورش ماهي، نۊغان داري ؤ پرورش زينتي گیاهان ايشاره گۊدن. صنایع دستي هم شامل حصيربافي، شال ؤ جۊراف ؤ زيلۊ ؤ زيبيل چأکۊني ايسه.

کشوري تخسيمانویرایش

جمعيتویرایش

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، شفتˇ شأرستان ۷۰٬۲۹۲ نفر جمعيت دره.[۲]

پيله کسانویرایش

  • پرواز همای، سنتي خانشگر
  • رضا نيک نظر، فوتباليست
  • سید محمدباقر شفتی، مجتهد عصر قاجار

دانشگا'نویرایش

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شفت
  • دانشگاه پیام نور شفت

هفته بازارویرایش

دئني جيگا'نویرایش


تاتاييانویرایش

سربسویرایش

  1. https://www.ethnologue.com/language/glk
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}