سراوان ٚ دهستان

ايته جه گيلان ٚ دهستانان


سراوان ٚ دهستان، ايته جه گيلان ٚ دهستانان، سنگر ٚ بخش ؤ رشت ٚ شأرستان ٚ توابع جه ايسه.

سراوان ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرشت ٚ شأرستان
بخشسنگر ٚ بخش
دهستان ٚ مرکزسراوان
رۊستایان ٚ تعداد۷
مردۊم
جمعيت۱۳,۹۸۶ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

جمعیت دچينواچين

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۱۳,۹۸۶ نفر (۳,۷۸۳ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستاهان دچينواچين

سراوان دهستان روستاهان

سراوان روستا، قاضیان، امام زاده هاشم، گلسرک، کچا، موشنگا، جوکول بندان.

سربس دچينواچين

  1. درگاه ملی آمار ایران