رحمت‌آباد ؤ بلۊکات ٚ بخش

رحمت‌آباد ؤ بلۊکاتˇ بخش ايتأ جه بخشان رۊبارˇ شهرستان، گيلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.[۱]

کشوري تقسيمانویرایش

جمعيتویرایش

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، أ بخشˇ جمعيت ۱۷۷۱۹ نفر ايسه.[۲]

سربسویرایش

  1. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.
  2. قالب:یادکرد درگاه ملی آمار