حويق ٚ بخش

حويقˇ بخش ايتأ جه بخشان تالشˇ شأرستان، گيلان دۊرۊن ايسه. أ بخشˇ مرکز، حويقˇ شهر ايسه.[۱]

کشوري تقسيمانویرایش

شهر: حويق، چۊبر

جمعيتویرایش

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، اسالمˇ بخشˇ جمعيت ۳۰،۶۳۲ نفر ايسه.[۲]

سربسویرایش

  1. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}