حويق ايته جه گيلان ٚ اۊستان ٚ شأران، تالش ٚ شأرستان ؤ حويق ٚ بخش ٚ مئن ايسه. أ شأر حويق ٚ بخش ٚ مرکز ايسه.

حويق
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانتالش ٚ شأرستان
بخشحويق ٚ بخش
رسمي نامحويق
مردۊم
جمعيت۴,۲۶۱ نفر (۱۳۹۵)[۱]
زوانتالشي
مذهبشيعه
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

۱۳۹۵ شمسي سال ٚ سرايشماردن ٚ أساس ٚ سر، حويق ٚ جمعيت ۴,۲۶۱ نفر بۊ.[۲]

حويق ٚ مردۊم ويشتر تالش ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني تالشي ايسه.

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}


اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران ۱۳۸۳خ.