جؤکندان ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان، تالش ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ مئن ايسه.

جؤکندان ٚ دهستان
ايته تاتايي جؤکندان ٚ دهستان ٚ جه
ايته تاتايي جؤکندان ٚ دهستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانتالش ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رۊستایان ٚ تعداد۲۵
مردۊم
جمعيت۱۸,۲۳۲ نفر (۱۳۸۵)
جمعيت ٚ تراکؤم۱۶۳
نفر ايته کیلۊمتر مربع مئن
زوانتالشي
مذهبسۊنني
طبيعي جۊغرافیا
پيلئکي۱۱۲/۵ کيلۊمتر مربع
بۊلندي دریا جه۲۴ متر
دهستان ٚ ايطلاعات
سؤغاتبج، مائي، کيوي، کۊنۊس
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۱۸,۲۳۲ نفر (۴,۱۳۷ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایان

دچينواچين
جوکندان دهستان روستاهان

انوش محله جوكندان، تنگده طول گيلان، چلونه سر، قروق، پشته، تی تك، پی سرا، قنبرمحله، سراگاه، جوكندان بزرگ، شيخ محله، خواجه گری، جماكوه، راهنمامحله، سياهگل ، ديزگاه محله، نعلبند، نصورمحله، دولبين، ترك محله، ديراكری، كواكری، خاصه سرا، شيلان، شركت بی سيم گاز.

تاتايي‌ئن

دچينواچين
  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}