اشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان

اشکور عليا ؤ سيارستاقˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، رۊدسرˇ شأرستان ؤ رحيم‌آبادˇ بخشˇ مئن ايسه.

جمعيتویرایش

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۲،۴۷۸ نفر (۷۹۵ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایانویرایش

سیارستاق ییلاقی دهستان روستاهان

لشكان، پوده، گيری، سيارستاق، سزرود، كلرود، نياسن، مايستان پائين، كشايه، درگاه، لياسی، جيرده، درسنك، قاضی چاك، پرندان، چاكانك، ياسور، دليجان، سارم، ميانرود، لات محله، ويشكی، بلترك، گوگاه، مايستان بالا، كلايه، تلابن، ولنی، اركم، بازارمحله، توكامجان، زيدی، شادراج عليا، پتنك، چكرود، اغوزكله، چاكل، اره چاك، جورده روستا، دوگل، سرده، پرويزخانی، سنگسرود، چاكان، پلستان، سياوشكوه، شادراج سفلی، ليه خانی، عروس محله، كياشكول، محمودلات، خميرمحله، نی دشت.

سربسویرایش

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}