ايسپانيايي يا کاستيلي يته زوؤن رۊمي زوؤنؤنˇ جي ؤ يته جه دۊنيا پۊرگۊتنکسترين زوؤن ايسه.[۱] طي سال ۲۰۱۴ ميلادي آمارؤن ايسپانيايي زوؤن ۴۷۰ ميليۊن نفر گۊتنکسˇ أمرأ به عۊنوانˇ مأري زوؤن، دۊنيا دۊوؤمي پۊرگۊتنکسترين زوؤن ايسه.

ايسپانيايي وأؤده دۊنيا ميئن، آبي پۊررنگ:رسمي، آبي کمرنگ: گۊتنکس دار

سربس دچينواچين