کۊردي زوؤن

کۊردي يته گۊيشي زنجيره' گه کۊردؤن، خۊرخۊسي آسيا ميئن گب زئنن. کۊردي هيندؤاۊرۊپايي زوانؤنˇ جرگه ميئن دره. اي زوؤنˇ گۊتنکسؤن عمدتا ايران (رؤژهلات) ؤ عراق (باشۊر) ؤ سۊريه (رؤژئاوا) ؤ تۊرکيه (باکۊر) ميئن زيوئنن. [۱]

أن زوان چاهار گۊیش دره کي کۊرماجي،سۊرانی،نسۊمي نام دأرن.

سربسویرایش