کنارسر ٚ دهستان


کنارسر ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان کۊجسبان ٚ بخش ؤ رشت ٚ شأرستان ٚ توابع جه ايسه.

کنارسر ٚ دهستان
کلي اطلاعات
کشور ايران Flag of Iran.svg
اۊستان گيلان
شأرستان رشت ٚ شأرستان
بخش کۊجسبان ٚ بخش
رۊستایان ٚ تعداد ۱۰
مردۊم
جمعيت ۷,۱۰۲ نفر (۱۳۸۵)
زوان گيلکي
مذهب شيعه
دهستان ٚ اطلاعات
تلفؤن ٚ پيش شۊماره ۰۱۳

جمعیتویرایش

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۷,۱۰۲ نفر (۲,۱۱۹ خانوار) ايسه. [۱]

رۊستاهانویرایش

کنارسر دهستان روستاهان

گیلوادشتان، کنارسر روستا، شیرایه، هندوانه پردسر، پیر موسی، مامودان، گراکو، جوربیجارکل، جانکبر، رودکل.

سربسویرایش