کسما ایته جه گيلانˇ رۊستايان، سۊماسرا شأرستانˇ مرکزي بخش ؤ کسما دهستانˇ توابع جه ایسه. أ رۊستا کسما دهستانˇ مرکز ايسه.

کسما
کۊللي ايطلاعات
کشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانسۊماسرا شأرستان
بخشمرکزي بخش
دهستانکسما دهستان
مردۊم
جمعيت۱,۷۸۵ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
رۊستا ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۱,۷۸۵ نفر (۴۹۹خانوار) بۊ.[۱]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}