کته‌سر ٚ دهستان، ايته جه خۊمام ٚ شأرستان ٚ دهستانان، گيلان ٚ دۊرۊن ايسه. أ دهستان ٚ مرکز، کته‌سر ٚ رۊستا ايسه.

کته‌سر ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانخۊمام ٚ شأرستان
بخشمرکزي
دهستان ٚ مرکزکته‌سر
رۊستایان ٚ تعداد۱۲
مردۊم
جمعيت۱۱,۷۵۷ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، کته سرˇ دهستانˇ جمعيت ۱۱،۷۵۷ نفر (۳،۴۱۶خانوار) ايسه. [۱]

رۊستایان

دچينواچين
کته سرخومام دهستان روستاهان

اسماعيل آباد، اشمنان طالم، برمچه بالا محله، برمچه پائين محله، تيسيه، دافچاه، كته سر، كلاچاه، کويشا، لات، مشكاپشت، معاف محله.

  1. درگاه ملی آمار ایران