سلام به می صفحه خوش بامویید می آرزو انه کی بتنم 5000 مقالهَ به گیلکی ترجمه بکنم همه دنید که شاید کسی ویکی پدیای گیلکیَ به ویکیپدیای فارسی ترجیح فنده اما امی گیلکان وظیفه داریم ئن ویکیپدیایَ امی هویتَ حفظَ جا گسترش فدیم

ویکی‌پدیا:بابئل
اي کارگيرˇ مأري زوؤن ، گيلکي ايسه.glk
کارگيرؤنˇ زوانه وامتن