مچچد

مۊسلمانان ٚ عبادت ٚ جيگا

مچچد، مزگي یا مزگت ایته نیایشگاه ايسه گه مۊسلمانان اۊیه ايجايي عيبادت کۊنئده ؤ نماج خأنده.

مچچد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
دین
فني جۊزئیات
بخشان
wudu basin (en) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata

مچچد ٚ باره دچينواچين

مسجدان ساختمان از بخشان گوناگونی تشکیل ببوسته:

 
گمبد
 
شبستان


چنته مسجید دچينواچين

کاسه فروشان

ساغریسازان

اکبریه

اسپی مزگت