مرکيه دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، سۊماسرا شأرستان ؤ ميرزا کۊچي جنگلي بخشˇ مئن ايسه.

جمعيت دچينواچين

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۷،۳۳۰ نفر (۲،۰۵۰ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستاهان دچينواچين

مرکیه دهستان روستاهان

مرکیه، پشتمسار، بالابلگور، پاییم بلگور، سیاه اسطلخ، سه شنجه، پردسر، خرف.

سربس دچينواچين

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}