مرجغل، تؤلم شأر ىا جۊمابازار ايته جه گيلانˇ شأران، سۊماسرا شأرستان ؤ تؤلمˇ بخشˇ توابع جه ايسه. أ شأر تؤلمˇ بخشˇ مرکز ايسه.

مرجغل
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانسۊماسرا شأرستان
بخشتؤلمˇ بخش
رسمي ناممرجغل
مردۊم
جمعيت۷،۷۹۵ نفر (۱۳۸۵)[۱]
زوانگيلکي
مذهبشيعه
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

بر اساس ايرانˇ آمارˇ مرکزˇ سرايشماردن، مرجغلˇ جمعيت، ۱۳۸۵ˇ سالˇ دۊرۊن ۷،۷۹۵ نفر (۱،۸۷۹ خانوار) بۊ.[۲]

  1. https://www.amar.org.ir/english
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}