لۊلمان ٚ دهستان (رشت)


لۊلمان ٚ دهستان، ايته جه گيلان ٚ دهستانان، کۊجسبان ٚ بخش ؤ رشت ٚ شأرستان ٚ توابع جه ايسه.

لۊلمان ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرشت ٚ شأرستان
بخشکۊجسبان ٚ بخش
رۊستایان ٚ تعداد۱۲
مردۊم
جمعيت۱۴,۳۸۸ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، لۊلمان ٚ دهستان ٚ جمعيت ۱۴,۳۸۸ نفر (۴,۲۳۹ خانوار) بۊ. [۱]

رۊستایان

دچينواچين
لولمان دهستان روستاهان

پیر بست لولمان، فشتم، رشت آباد، طارم سر، کرباسده، ابراهیم سرا، رودبارکی، چولاب، کتیک لاهیجان، مبارک اباد، چلک، خالکی.

  1. درگاه ملی آمار ایران