سیستان و بلوچستان اوستان

نیک شهر شهرستان ایته جه شهرستانان سیستان و بلوچستان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم نیک شهر شهر ایسه.


کیشوری تقسیماندچينواچين

شهر: نیک‌ شهر

 • بنت بخش
  • بنت دهستان
  • توتان و مهمدان دهستان
  • دستگرد دهستان

شهر: بنت

 • فنوج بخش
  • فنوج دهستان
  • گتیج دهستان
  • مسکوتان دهستان

شهر: فنوج

شهر: قصرقند

 • لاشار بخش
  • چانف دهستان
  • لاشار جنوبی دهستان
  • لاشار شومالی دهستان

شهر: اسپکه

سیستان و بلوچستان (اوستان)

سیستان و بلوچستان

مرکز زاهدان
شهرستانان

ایرانشهر | چابهار | خاش | دلگان | زابل | زاهدان | زهک | سراوان | سرباز | کنارک | نیک ‌شهر

شهرون

ادیمی | اسپکه | ایرانشهر | بزمان | بمپور | بـِنِت | بنجار | پیشین | جالق | چابهار | خاش | دوست‌ محمد | راسک | زابل | زابلی | زاهدان | زهک | سراوان | سرباز | سوران | سیرکان | فنوج | قصرقند | کنارک | گلمورتی | محمد ‌آباد | میرجاوه | نصرت‌ آباد | نگور | نوک‌ آباد | نیک ‌شهر 

دئنی جیگان

ارگ کوه خواجه | زاهدان بازار  | مکرزن درخت  | هامون دریاچه  | غلامان دهانه  | مرتضی ‌علی زیارتگاه  | چابهار عمارت قدیمی پست  | پرتغالئن قلعه (چابهار) | تیس قلعه  | رستم قلعه  | سب قلعه  | قلعه سه کوهه | ناصری قلعه  | چابهار منطقه آزاد  | ایرانشهر موزه  | چابهار موزه  | نادری میل