زازا يا ديملي مردۊمي ايسيد کي تۊرکيه خۊرتاوˇ ميئن زيندگي کۊنيد ؤ أشأنˇ زوان زازاکي ايسه. أشأن ديلمياني ايسيد کي قرن ۱۰-۱۲ ميلادي گيلانˇ جه مۊهاجرت بۊکۊديد. [۱]

سربسدچينواچين

  1. ديملي، ايرانيکا دانشنامه.