خۊرگام ٚ دهستان

(مسير عوضاؤدن خورگام أجي)

خۊرگامˇ دهستان ايتأ دهستان ايسه کي خۊرگامˇ بخش، رۊبارˇ شهرستان ؤ گيلانˇ اۊستان مئن قرار دره.

جمعيتویرایش

أ دهستانˇ جمعيت براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، ۵۷۱۵ نفر (۱۶۷۲ خانوار) ايسه.[۱]

رۊستاهانویرایش

خورگام دهستان روستاهان

نوده خورکام، گلنكش، پشته كلاه، چهش، دوسالده، سيبن، ناش، گوپل، گردويشه، اسطلخ كوه، طالكوه، سه پستانك، پس طالكوه، صيقلده، چيچال، تيه، شاه شهيدان، قوشه لانه، چلوانسرا، اسپهبدان روستا، دنبالده، سنگ سرك ، مگس خانی، كشكش، گرزنه چاك، كرف چال، ناوه، اسيابرك، سياه دشتبن، نورالعرش.

سربسویرایش

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}