اصغر حیدری: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
اصغر حیدری به سال 1323 [[لشت نشا]] شهر مین به دونیا بومو خو لیسانسا فیگیفت و [[آموزش و پرورش]] مین استخدام ببو و از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۷ دبیر ادبیات [[فارسی بو]]. با تشویق [[فریدون پوررضا]] به [[موسیقی]] روی بارده و از سال ۱۳۴۵ خو فعالیت هنریه رادیو مین شروع بوگوده .
 
[[دبیرستان]] مین با استاد [[شاپور نیاکان]] که نوازندیه [[ویلن]] بو آشنا ببسته و اونه امرا چند تا [[کنسرت]] اجرا بوگوده . حیدری با راهنمایی پور رضا به رادیو [[رشت]] معرفی ببسته و حدود سی تا [[ترانه]] اجرا بوگوده .
۷۱۵

ویرایش