ديلمي تقويم: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤز (Varg صفحهٔ گیلکی تقویم را به ديلمي تقويم منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
[[گیلک|گیلکؤن]]، قديم قديمؤنِ جی تا هسا، خوشؤنِ ره تقويم و سال‌شوماری داشتن کی هو دیلمی يا گالشی تقويم يا ديلمی تقويم ايسه.
 
ای تقويمِ ريشه، [[قديمی يزدگردی]] تقويمه وگردنه .
 
قديم، ايران و ايرانی‌ئنِ سال گردان بو. يعنی 12 تا سی‌روزه ما داشتن کی بونا بو 360 روز. چون اوشؤنِ سال، پنج روز و خورده‌ای، خورشيدی سالِ جی کم داشت، هر 4 سال، سالِ سر کی هو [[نوروز]] بو يک روز خو اصلِ جيگا جی فاصله گيت.
کاربر ناشناس