جيرينديه دهستان ايته جه فاراب ٚ بخش ٚ دهستانان، رۊبار ٚ شأرستان ؤ گيلان ٚ اۊستان ٚ دۊرۊن ايسه. أ دهستان ٚ نام تا ۱۳۶۵ سال فاراب بۊ ولي سال ۱۳۶۶ دۊرۊن اۊن ٚ نام به جيرنده تغيير بۊکۊده.

جمعيت دچينواچين

أ دهستانˇ جمعيت بر اساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، ۲٬۸۲۶ نفر ايسه.[۱]

رۊستاهان دچينواچين

جیرنده دهستان روستاهان

پاكده، پارودبار، معدن سنگرود، سنگرود، داماش جیرنده، گوورد، يكنم، ايينه ده، زكابر، بيورزين، دشترز، اسكابن، كره رود، كرماك بالا، زردكش، معدن سنگ سيمان.

سربس دچينواچين

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}