تۊل ٚ رۊد ٚ دهستان


تۊل ٚ رۊد ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان، تالش ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ دۊرۊن ايسه.

تۊل ٚ رۊد ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانتالش ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رۊستایان ٚ تعداد۳۵
مردۊم
جمعيت۱۹,۰۶۱ نفر (۱۳۸۵)
زوانتالشي
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۱۹،۰۶۱ نفر (۴،۲۸۰ خانوار) ايسه.[۱]

رۊستایان

دچينواچين
طولارود دهستان روستاهان

طولارودبالا • ترشابور • ريك • نيك كری • كيشاويشه عليا • تازه اباد • سوراپشت • تكی اباد • كيشاويشه سفلی • اوله كری طولارود • عنبراپشت • ميانكوه • انوش محله • خليفه گری • حيان • هنده گران • طولا رود پائين • درازلو • دهنه سياه درون • سياهونی • كنده سرا • برزگرو • جولندان • پالوته • للكه پشته • چاله خونی • ارباسر • پستان سر • شاه رسول • وزنه سر • كله دشت • سئون سر • حايمر • هره شوندشت • اسب سرا

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}